[Fic] Deeply Confessions : 9

posted on 29 Aug 2010 21:57 by secrecy-time in DeepLyConfessions

.

 

.

 

.

 

ประกาศ!! ใครที่สั่งหนังสือเราไปแล้ว อ่านจบแล้ว ตั้งสติได้แล้ว ขอความกรุณา(+อ้อนวอน)ให้ไปเมนท์เอนทรี่นี้ด้วยนะคะ >> CLICK!! << ไม่งั้นก็ไม่อยากจะลงฟิคในบล็อกแล้วนะ T^T